9 بهمن

پانامرا سال بعد به بازار می آيد

منبع خبر: top gear

هاچ بک پورشه پانامرا با تغییرات جدید سال آینده به بازار می آید. اولین ویژگی این خودرو که خریداران را جذب خواهد کرد فضای فوق العاده گسترده آن است هزار و هفتاد میلیمتر 30 میلیمتر اضافه شده است که به 150.فاصله محور عقب وجلوی خودرو می رسد و دستیابی به صندلی های عقب خودرو را فراهم می کند و درمقایسه با فاصله طولانی محورهای خودروی که که sمرسدس بنز کلاس a8i میلیمتر ،آئودی 165 هزار و3 میلیمتر و بی میلیمتر 1۲۲هزار و3 ۲10 هزار و3 که 7ام و سری است سومین خودروی دارای فاصله محور طولانی است. است به 9۲۸پیش بینی می شود که پورشه پانامرا با بدنه کوپه که جانشین خودروی پورشه بازار بیاید .

این خودرو برای رقابت با خودروهای اسپرت چون آستون مارتین db9 , بنتلی کانتیننتال و فراری وارد بازار خواهد شد.